Srpen 2010

Baumaxa ve Žlutých lázních

30. srpna 2010 v 14:42 | MG |  Akce - pozvánky a komentáře
Ve středu 18.8. jsem v rámci návštěvy našeho hlavního města navštívil skvělý koncert Xaviera Baumaxy, kterého doprovázel smyčcový orchestr Hněddé Smyčce, s nímž umělec letos natočil unikátní desku Coveranto. Během koncertu měli návštěvníci možnost slyšet jak Xaviho písně ze starších CD (s orchestrem však tyto skladby dostaly zcela nový rozměr), tak i písně novější Jednu z nich - Saudkovu Spoušť si můžete pustit na youtube:Srbsko 2010

17. srpna 2010 v 14:42 | MG |  Pentla
Na přelomu července a srpna roku 2010 jsme se s folklorním souborem Pentla vypravili reprezentovat Českou republiku na festival Europa dances, který se konal v Srbku ve městě Loznica.
Vyjeli jsme ve středu 28.7. večer z Boršic. Na cestu i pobyt v Srbsku jsme se samozřejmě dobře vybavili. A to nejen jídlem, ale hlavně tekutinami, kromě desítek litrů vína, slivovice a jiných "pochutin" jsme si totiž vezli i 100 litrů dobrého českého piva (Kozel 11°). Na zájezd jelo letos celkem 33 lidí - z toho 29 členů FS Pentla, 2 "svačinářky" a 2 řidiči. Po cestě, která trvala asi 15 hodin jsme se dobře zabavili. V autobuse se zpívalo, což není u folklorního souboru nic až tak neobvyklého, ale v pozdních hodinách se v autobuse i tancovalo.
Místní tanečky (zajímavé držení :))
V Srbské metropoli jsme strávili čtyři dny plné hudby, tance a kultury. Kromě místních hospůdek jsme
navštívili i jiná zajímavá místa v okolí. Jedním z takových míst byl skanzen, kde nám srbové převáděli tradiční barvení šátků tkaní plátna (byli velmi vysazení na rukodělné výrobky). Také zde probíhal jakýsi workshop, v němž se návštěvníci učili tradičním tancům, které však většinou spočívali v držení se za ruce a tancování v kruhu (v různých alternativách).

Klášter

Viděli jsme také rodiště slavného srbského spisovatele a reformátora Vuka Stefanoviće Karadžiće (1787 - 1864), který se účastnil prvního srbské povstání a bojoval za zachování srbského jazyka a kultury (pozor nejedná se o válečného zločince Radovana Karadžiće (1945 - současnost) !). Dalším zajímavým místem, které jsme poctili svou návštěvou byl pravoslavný klášter Tronoša, založen manželkou krále Dragutina (13. stol) Ve své době tady působil i již zmiňovaný reformátor Karadžić.

A tam dole pri marase

Během festivalu, kterého se kromě nás účastnili i soubory z Řecka, Německa (řecká menšina), Polska a samozřejmě také ze Srbska, jsme s naším folklórem měli úspěch. Tanečníci předvedli hned několik tanců, z nich divácky asi nejúspěšnější byli "A tam dole při marase (kůň)" a čardáše z Kopanic. Muzika ovšem nezůstala opomenuta - naopak, byli jsme jediní kdo měl připravené samostatné muzikantské čísla.

Ale jak už to bývá, všechno hezké někdy končí a tak i my jsme po skončení festivalu v pondělí 2.8. odjeli. V autobuse již nevládla tak bujará nálada, jako při cestě do Srbska, poněvadž jsme byli všichni unavení z rozlučkové párty a prakticky ihned po nastoupení do autobusu jsme usnuli. Zpáteční cestu jsme si ještě zpestřili zastávkou v termálních lázních v Maďarsku a kolem 22h hodiny jsme dorazili do Boršic. Tady jsme se rozloučili a každý zamířil domů. Avšak někteří se neloučili nadlouho. 4.8. jsme se totiž vypravili sjíždět Otavu, ale to už je jiný příběh.
Na závěr článku, bych rád poděkoval vedoucím zájezdu Alešovi a Davidovi za pohodový přístup a obětavost, Pavlínce a Lence za starost o kroje, svačinářkám Máji a Barči za dohled nad pitným režimem a v neposlední řadě taky řidičům, že nás v pořádku přivezli zpět.

Tak folklóru zdar !
FS Pentla